Skip to main content
Genel

Ergoterapi Hakkında

Ergoterapi 4 yıllık bir sağlık mesleğidir. Kişilerin iyilik hali üzerine çalışmalarda bulunur. Bireyin günlük yaşamda yaşadığı kısıtlılık, güçlükleri belirler ve bu doğrultuda aktiviteler ile tedavi programı yürütür.  

Çocuklar söz konusu olunca elbette günlük yaşamda yaşanan problemler oyunla kesişmeden yorumlanamaz. Bu yüzden Ergoterapistler çocuk ile çalışırken Duyu Bütünleme Yaklaşımını kullanır. 

Ergoterapist, lisans programında Duyu Bütünleme adına yetkinliğini zaten almıştır. Bir sertifikaya ihtiyaç duymaksızın uygulayıcısıdır. 

Peki nedir bu Duyu Bütünleme Yaklaşımı

Çocuklar dünyaya etkileşime girmek ve dünyayı keşfetmek üzere içsel bir dürtüleri olduğu ve bu dürtülerin beyni besleyerek gelişimi desteklediği bilinmektedir. 

Duyu Bütünleme çocuğu fiziksel, sosyal, işlevsel aktivitelere aktif, bireyselleştirilmiş ve uyaran açısından zengin deneyimleri çocuğun gelişim düzeyine uygun şekilde sunarak katılımına teşvik eder. 

Duyu Bütünleme yaklaşımı tüm katılım alanlarındaki becerileri geliştirmek ve kullanmak üzere duyusal bilginin düzenlenmesinin önemine odaklanmasıyla özeldir. 

Duyular,  insanların çevresiyle ilgili bilgi toplamasına ve çevreyle etkileşime girmesinde kullanılan bir araçtır. Çocuklar duyusal girdileri algılamada, yorumlamada ya da bir cevap oluşturmada birbirinden farklılık gösterir.  

Eğer bu süreçlerde güçlük yaşıyorsa bazı problemler günlük yaşamda belirir. Çocuğun duyusal dünyasına doğru ve etkili bir müdahale uygulanırsa mutlaka günlük yaşamda problem olarak gördüğümüz durumlar değişecektir. Ergoterapist çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve çocuğun aktif katılımını cesaretlendirecek oyuncul duyusal-motor aktiviteler ile adaptif yanıtlarını destekler. 

Duyu Bütünleme Problemleri yaşayan gruplar: 

  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) 
  • Otizm 
  • Down Sendromu 
  • Serebral Palsi 
  • Gelişim gecikmesi (ince motor bozukluk, kaba motor bozukluk, görsel motor bozukluk, koordinasyon bozuklukları) 
  • Erken doğum kaynaklı gelişim gecikmesi 
  • Genetik bozukluklarda sıklıkla Duyu Bütünleme problemleri görülmektedir. 

Duyu Bütünleme problemleri günlük yaşamda kendini sıklıkla belli eder. Örneğin; Dikkat süresinde azalma, uygun ton ve hızda konuşamama, sürekli yorgunluk, gürültülü ortamlarda konsantre olamama, kulak kapama, yanlış sese konsantre olup hedefi şaşırma, Hafıza güçlükleri, sese tepki vermeme, sesin yönünü bulamama, yiyecek seçme, yiyeceği koklama, diş fırçalamama, saç ve tırnak kestirmeme, düşme korkusu, parmak ucu yürüme, çok yavaş hareket etme ve çabuk yorulma, sakarlık, sürekli hareket isteği gibi pek çok örnek verilebilir. 

Leave a Reply