Skip to main content
Genel

Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik Rehabilitasyon Nedir?

Fizyoterapi ve rehabilitasyon programinin bir dalı olan pediatrik rehabilitasyon bireyin doğumdan adelösan döneme kadar, bir hastalık, bedensel engellilik ya da travmaya bağlı olarak fonksiyonel kısıtlılık ve engele sahip çocukların Fizyoterapistler tarafindan değerlendirme prognoz ve rehabilitasyonunu uygulayan bir programdır. Merkezimizde Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile çocuğun yaşına uygun yaşam aktiviteleri ve fonksiyonel becerilerin kazandırılması hedeflenerek, erken dönemde tedavi başlanması ile bütüncül bir yaklaşım sergilenmektedir. Yaşıtlarına ve hastalığına uygun hedefler koyarak, bireyin başını dik tutması, oturması, emeklemesi, yürümesi, el kavraması vb. gibi normal motor gelişim basamaklarını tamamlaması hedeflenip akranlarıyla okul aktivitelerine daha iyi katılım sağlanması ve hareket genişliğini, kuvvet, mobilite, postür, denge ve enduransın bağımsız fonksiyonun geliştirilmesi üzerine çalışır.
Fizyoterapistler çocukla birebir ilgilenerek oyunlaştırma eşliğinde hareket becerisini arttırmak için egzersizler yaptırır. Bu egzersizler eklem kısıtlılığını açmak, kasları güçlendirmek, vücut pozisyon hissini iyileştirmek, dengeyi arttırmak, yürüme şeklini düzeltmek gibi hedeflere yöneliktir.

Pediatrik rehabilitasyon programının amaçları nelerdir?

1)Çocuklarda oluşabilecek hareket bozukluklarını en aza indirgemek

2) Oluşabilecek olan kas-iskelet sistemi bozukluklarını önlemek ve oluşmasını engellemek

3) Günlük yaşam aktivitelerinde çocuğun bağımsız davranabilmesini sağlamak

4) Aileyi eğitmek ve çocuğun eğitimi konusunda aileye yol göstermektir.

Ev Programı ve Aile Eğitimi


Evde yapılacak uygun pozisyonlama, taşıma ve tutmanın öğretilmesi, yapılacak uygun aktivite ve egzersizlerin öğretilmesi, fonksiyonel bağımsızlık ve çocuğa fırsat verilmesi ,giyinme, yemek yeme, oyun aktiviteleri, ev dışında fiziksel bağımsızlığın sağlanabilmesi, okulda pozisyonlama, uygun tekerlekli sandalye ya da taşıma aracı, oturma sisteminin belirlenmesi gibi eğitimleri içerir.

Pediatrik Rehabilitasyon Kimlere Uygulanmalıdır?

Pediatrik rehabilitasyon kapsamı içinde pek çok hastalık yer almaktadır. Bunlar arasında; 

  • Doğumsal nedenlerden dolayı meydana gelen mental motor retardasyonlar (MMR),
  • Kas ve iskelet sistemi sorunları ile seyreden metabolik hastalıklar,
  • Omurilik hasarı sonucu gelişen kas ve sinir hastalıkları,
  • Çocukluk çağında etkili olan tüm nörolojik ve musküler sendromlar, 
  • Spina bifida, meningomyelosel gibi hastalıklar,
  • Doğuma bağlı gelişen brakial pleksus zedelenmesi,
  • Tortikolis,
  • Down Sendromu
  • Serebral palsi, spastisite,
  • Kafa travmaları, mikrosefali, hidrosefali gibi çok geniş yelpazedeki birçok hastalık pediatrik rehabilitasyon kapsamında değerlendirilip rehabilite edilmektedir. 

Pediatrik Rehabilitasyon’dan Beklentiler Nelerdir? 

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde teknik olanakların ve bakım kalitesinin artması erken doğan bebeklerin ve risk faktörü ile doğan bebeklerin yaşam şanslarını arttırırken, özellikle serebral palsi, mental motor gerilik doğum travmaları gibi pek çok santral sinir sistemi (SSS) kökenli nöro gelişimsel hastalıkların da artmasına yol açmıştır. 

Bu bebeklerde oluşabilecek problemleri önlemek veya en aza indirmek çok önemlidir. Bu tür hastalara daha doğum salonunda iken erken müdahalede bulunulmalı, fizyoterapi ve rehabilitasyon programı gerektiğinde ise olabilecek en erken dönemde başlanmalıdır. 

Çocukluk çağında fiziksel engellilik yaratarak hareket kaybına neden olan hastalıkların önemli bir bölümü, doğru ve zamanında yapılan müdahalelerle ortadan kaldırılabilmekte veya mümkün olan en düşük seviyelere indirilebilmektedir. Tedavi gerektiren olgularda süreç sadece fizik tedavi ve rehabilitasyon ile sınırlı kalmamalı, daha pek çok eğitim ve sosyal destek programlarından yararlanılmalıdır.

Leave a Reply