Skip to main content
Genel

Psikoloji ve Aile Danışmanlığı Hizmeti

Aile ile psikolojik danışma ,özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Özel eğitimde aile danışmanlığı , özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin ailelerine ilgili uzman personel tarafından çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak verilen hizmetler bütünüdür. Bu bireylerin ailelerine yapılacak olan psikolojik danışmanlık , verilen bütün hizmetlerin etkililiğini artırır ve hedeflenen amaca daha kısa sürede ulaşılmasını sağlar.

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin ailelerine yönelik verilen hizmetler genel olarak; aile ziyaretleri, psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı ve rehberlik, aile eğitim ve seminerleri, aile terapisi ve sosyo-kültürel etkinler gibi hizmetleri kapsar. Bu hizmetler her ne kadar ailelere verilen hizmetler olsa da yine de bu hizmetlerin odağında özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyler vardır. Çünkü genellikle aileler tarafından bu bireylerin kabullenilmesi, ailenin çocuğu hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve çocuğuna uygun davranışlarda bulunması ve kurumda verilen eğitimin aile tarafından evde devam ettirilmesinin sağlanması hedeflenmiştir. Her şeyden önce, erken eğitimde ailenin oynadığı rolün önemi ortadadır. Bireyin eğitimi için erken tanı ve teşhis , beraberinde erken müdahale ve yoğun eğitim programları ile belirlenen eğitim programlarını tamamlaması daha hızlı olacaktır. Ayrıca özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanan çocukların da zamanının büyük bir çoğunluğunun ailede geçmesi nedeniyle, kurumlarda verilen eğitimin ailede devamının sağlanmasının gerekliliği ailelerce bilinmelidir. Bu nedenle tüm eğitim programlarına ailenin de katılması , ev ortamında da birey için eğitimin devam etmesini sağlayacaktır.

Çocuklarına nasıl davranacağını bilmeyen bir anne baba, farkında olmadan ortadan kalkmasını istediği bir davranışın oluşum sıklığının artmasına ve yerleşmesine neden olabilir. Aile içinde kardeş ilişkileri , hem özel eğitime ihtiyacı olan birey için hem de anne baba için ciddi hassasiyet içeren bir konudur. Kardeşler arasında kıyaslama yapmamak , yetenekleri doğrultusunda doğru yönlendirmek ve bireysel başarılarını takdir etmek kardeş kıskançlıkları gibi bir çok problemlerin çözümlerine daha hızlı ulaşılmasını sağlayacaktır. Aile içi ilişkiler , bireyin almış olduğu eğitimi doğru bir şekilde uygulaması ve hayatına adapte etmesi için ailenin de bu eğitimlere ve eğitimlerin gerektirdiği tutumlara hakim olması gerekmektedir. Bu nedenle ailelerde farkındalık alanının artırılmasında aile eğitimleri anahtar rolünü üstlenmektedir. Kurumda verilmiş olan bireye özgü , özel eğitim programlarının devam ettirilmesi ve uygun hedeflere daha hızlı ulaşılması için en temel katkı sağlayacak olan aile danışmanlığı ile aile ve kurum iş birliği içerisinde çalışırsa mümkün olmaktadır. Bireyin hayata adapte edilmesi ve hayata kazandırılması için örgün eğitimlerinde okul aile kurum iş birliği içerisinde bireyi tüm eğitim hayatına adapte etmeli ve koordineli bir şekilde çalışmalıdır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde erken müdahale ve kesintisiz eğitimin önemi ne derece önemli ise bu eğitim süreci ile birlikte aynı sıklıkta aile danışmanlığı ve işbirliği yapmakta büyük önem taşımaktadır.

Leave a Reply