Skip to main content

Gelişim süreci içinde genel işlevlerde gerilik yaşayan bu nedenle özel eğitim ve rehabilitasyona gereksinim duyan bireylere gelişim özelliklerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlayarak çağın gerektirdiği fiziksel ve teknik donanımları kullanarak uygulamak, ebeveynleri problem hakkında bilgilendirmek, danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek misyonumuzdur .
Bu misyona yönelik olarak;

  • Çocukların zihinsel, bedensel, psiko-sosyal ve dil gelişimlerini desteklemek,
  • Davranış problemlerini çözmek,
  • Öz bakım becerilerini kazandırmak,
  • Günlük yaşamın gerektirdiği sosyal entegrasyonu sağlamak,
  • Mesleki bilgi ve beceri kazandırmak, istihdama hazırlamak,
  • Aile eğitimi vermek ve aileye psiko-sosyal destek sağlamak

    Hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için çalışmalar yapmaktayız.