Skip to main content
Genel

Psikoloji ve Aile Danışmanlığı Hizmeti

Aile ile psikolojik danışma ,özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin ailelerine yönelik aile eğitimi hizmetlerini planlamak, yürütmek ve gerektiğinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Özel eğitimde aile danışmanlığı ,…
musab
27 Aralık 2021
Genel

Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik Rehabilitasyon Nedir? Fizyoterapi ve rehabilitasyon programinin bir dalı olan pediatrik rehabilitasyon bireyin doğumdan adelösan döneme kadar, bir hastalık, bedensel engellilik ya da travmaya bağlı olarak fonksiyonel kısıtlılık ve engele…
musab
27 Aralık 2021
Genel

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Otizm…
musab
27 Aralık 2021
Genel

Ergoterapi Hakkında

Ergoterapi 4 yıllık bir sağlık mesleğidir. Kişilerin iyilik hali üzerine çalışmalarda bulunur. Bireyin günlük yaşamda yaşadığı kısıtlılık, güçlükleri belirler ve bu doğrultuda aktiviteler ile tedavi programı yürütür.   Çocuklar söz konusu olunca…
musab
18 Aralık 2021
Programlar

ABA Eğitimi

ABA Eğitimi ( Applied Behavior Analysis) İngilizce'den Uygulamalı Davranış Analizi olarak çevrilmiştir. Davranış Mühendisliği olarak adlandırılmasının başlıca sebebi, Otizmli bireylerin davranışlarının analizine dayalı çözümler üretmesini amaçlamasıdır. Sosyal öneme sahip davranışları…
musab
15 Haziran 2021
Programlar

Zihinsel Yetersizlik

ZİHİNSEL YETERSİZLİK NEDİR? Zihinsel yetersizlik, çocuk ve ergen yaş grubunda sık rastlanan nöro gelişimsel bozukluklardandır. Bireyin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında yaşadığı bir takım sıkıntılardan kaynaklı olarak, ortalamanın…
yonetim
27 Aralık 2019