Skip to main content

Filter

Programlar

Zihinsel Yetersizlik

ZİHİNSEL YETERSİZLİK NEDİR? Zihinsel yetersizlik, çocuk ve ergen yaş grubunda sık rastlanan nöro gelişimsel bozukluklardandır. Bireyin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında yaşadığı bir takım sıkıntılardan kaynaklı olarak, ortalamanın…
Programlar

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup)

Bireylerin, var olan yeterliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal yaşama etkin katılımının artırılmasının temel yolu eğitimdir. Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) olan bireylerde…
Programlar

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı (Bireysel-Grup)

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen önde değişim oluşturma sürecidir. Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında birincil etken, bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de…
Programlar

Dil ve Konuşma Terapisi

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ KİMDİR ? Dil ve Konuşma Terapisti iletişim, dil ve konuşma terapisi süreçlerinin gelişimini takip eden, bu süreçlere dair bozuklukların önlenmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi ve uygun terapi programının…
Programlar

Bedensel Engelli Programı

Bedensel Engelli Programı, bireylerin genel özelliklerinin çok geniş bir yelpazede çeşitlilik göstermesi, yaşam kalitelerinin arttırılması ve belli bir düzeyde tutulması gereğini yerine getiren eğitimdir. Rehabilitasyon, kişinin doğuştan veya sonradan, herhangi…
Programlar

ABA Eğitimi

ABA Eğitimi ( Applied Behavior Analysis) İngilizce'den Uygulamalı Davranış Analizi olarak çevrilmiştir. Davranış Mühendisliği olarak adlandırılmasının başlıca sebebi, Otizmli bireylerin davranışlarının analizine dayalı çözümler üretmesini amaçlamasıdır. Sosyal öneme sahip davranışları…