ABA Eğitimi ( Applied Behavior Analysis) İngilizce’den Uygulamalı Davranış Analizi olarak çevrilmiştir. Davranış Mühendisliği olarak adlandırılmasının başlıca sebebi, Otizmli bireylerin davranışlarının analizine dayalı çözümler üretmesini amaçlamasıdır. Sosyal öneme sahip davranışları değiştirmek ve geliştirmek amaçlı başvurulan bu eğitimde, öğrenme ilkelerine dayalı tekniklerin uygulanması söz konusudur.

İlk olarak birey için öncelikli davranışlar belirlenir. Eğer problemli davranışlar söz konusu ise öncelikli olarak bunlar incelenir ve üzerinde gelişim sağlanması için çalışılır. Eğer herhangi bir problem söz konusu değilse, bireyin şimdiki yaşamında kullanacağı veya ilerleyen süreçte işlevsel olarak en çok işine yarayacak becerilere öncelik verilir.

Leave a Reply