Skip to main content

ZİHİNSEL YETERSİZLİK NEDİR?

Zihinsel yetersizlik, çocuk ve ergen yaş grubunda sık rastlanan nöro gelişimsel bozukluklardandır. Bireyin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında yaşadığı bir takım sıkıntılardan kaynaklı olarak, ortalamanın altındaki zeka işlevi ile birlikte, kendine yeterliliğinde, özbakım ve akademik becerilerinde, iletişiminde, sosyal ve davranışsal becerilerde yetersiz olma durumudur.

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİN NEDENLERİ NELERDİR?

Akraba evliliği,

Genetik problemler,

Doğum öncesinde kullanılan ilaçlar,

Hamilelikte kötü beslenme,

Hamilelikte geçirilen rahatsızlıklar,

Doğumda yaşanan problemler,

Doğum sonrasında kötü beslenme,

Havale, ateşli hastalık, zehirlenme, düşme gibi problemlerin zihinsel yetersizliğe neden olabileceği bilinmektedir.

ZİHİNSEL YETERSİZLİK DÜZEYLERİ

  • Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyar.
  • Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyar.
  • Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dâhil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyaç duyar.

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ

  • Büyük ve küçük kas becerilerinin kullanımında, el-göz koordinasyonu gerektiren becerilerde sıkıntı yaşayabilirler.
  • Dikkat süreleri oldukça kısadır. Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler. Öğrendiklerini genelleme konusunda da problem yaşarlar. Zaman ile ilgili kavramları zor öğrenir ve sıklıkla karıştırırlar.
  • Duygu ve düşüncelerini anlatmada problem yaşarlar ve buna bağlı agresif davranışlar gösterebilirler
  • Kişilerarası becerileri zayıftır. Oyun ve toplum kurallarına uymada problem yaşarlar.
  • Bağımsız hareket etmekten çekinirler.

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Zihinsel yetersizliği olan çocuklar akranlarından gelişimsel olarak geri kalmakla birlikte, gelişim düzeylerine uygun olarak hazırlanan eğitim-öğretim planları ile eğitim almalıdırlar. Bütün çocukların eğitiminde olduğu gibi zihinsel yetersizliği olan çocukların eğitiminde de onların ileride başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumda bütünleşmeleri amaçlanmaktadır.

Leave a Reply