Uygulamalı Davranış Analizi (ABA)​

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ (ABA)​

Uygulamalı davranış analizi (ABA: Applied Behavior Analysis), davranışsal yöntem olarak da bilinmektedir. Bu yöntem, birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye dayalıdır. Uygulamalı davranış analizinde bireye kazandırılmak istenen ya da bireyde azaltılmak istenen davranışlar sistemli bir gözlem ve kayıt tutmayla belirlenir. Daha sonra bu davranışlara müdahalede bulunulur ve aynı gözlem ve kayıt tutma yöntemleriyle müdahalenin etkililiği değerlendirilir.

ABA TERAPİSİNDE BİLİNEN YANLIŞLAR

  • * Aba terapisi sadece masa başında değil, çocuğun var olduğu her ortam da uygulanır.

    * Aba terapisi belli yaş grubuna değil, bütün yaş aralığındaki bireylere uygulanır.

    * Aba terapisi sadece otizm tanısı almış çocuklara değil, otizm ve davranış problemleri olan tüm bireylere uygulanır.

    * Aba terapisinde bilinen standart bir uygulama yoktur, bireyin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak her birey için farklı şekilde uygulanır.

Aldığımız Danışmanlık Hizmetleri

Öğrencilerimizde etkili bilimsel eğitim hizmetinin sunulması, bu hizmetlerin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Binyamin Birkan Akademi’nin (BBA) danışmanlığında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Öğrencilerimizin belirli periyotlar aralığında, seans gözlemleri ve program takipleri yapılmaktadır.

 

Previous Post

Gelişimsel Testler

Next Post

Floortime Terapisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Start typing to see you are looking for.