Skip to main content

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

Özgül öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

Özgül öğrenme güçlüğü, dil gelişimi ve kullanımını,sözel ve yazılı ifade becerilerini, okuma ve yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için, okul başarısızlığı ve okula uyum sorunlarını beraberinde getirmektedir.

Yapılan araştırmalar, öğrenme güçlüğü ile ilişkili sorunların beyinin bazı fonksiyonlarının gelişememesiyle ve kalıtsal etmenlerle ilgili olduğunu göstermektedir.

Öğrenme güçlüğü, doğuştan varolan gelişimsel bir sorundur,sonradan edinilmemektedir.Erken dönemde fark edilmesi, gerekli müdahalelerin ve eğitimlerin uygulanması önem taşımaktadır. Bu durum zihinsel bir gelişim geriliği olmadığından, çoğu zaman okuma yazma döneminde farkedilir. Bu nedenle okul öncesi dönemden itibaren bu çocukların özelliklerinin bilinmesi, belirtilerinin izlenmesi, öğrenme bozukluğu riski taşıyan çocukların fark edilmesi olanağını sağlamaktadır.

Çocuklarda Özgül Öğrenme Güçlüğünün Belirtileri Nelerdir?

Okul Öncesi Dönem Belirtileri

1. Konuşma ve telaffuzun gecikmesi

2. Eşyaların isimlerini hatırlamada güçlük

3. Kavram gelişiminin zayıf olması

4. Motor gelişimin yavaş olması

5. Bisiklet sürmek gibi koordinasyon gerektiren faaliyetlerde zorluk çekme

6. Hecelerin yerini değiştirme

7. Renkleri, sayıları öğrenmede güçlük

8. Yaşına ve gelişim dönemine uygun kelime dağarcığına sahip olmama.

İlkokul Dönemi Belirtileri

1. Yazı yazarken kullandığı el tercihinin netleşmemiş olması

2. Okumayı öğrenmede güçlük, yanlış ve yavaş okuma, okuduğunu anlamlandıramama

3. Yazı yazmayı geç öğrenme,özellikle noktalı ve noktasız harfleri karıştırma, 5.Kelimeleri tersten okuyup yazma yazı yazmak istememe

6. Sıklıkla yazım yanlışı yapma, harfleri, sayıları karıştırma (6-9, m-n, b-d)

7. Konsantre olamama ve dikkatsizlik

8.Okurken hece ya da satır atlama

9.Öyküleri anlatırken başını, ortasını, sonunu karıştırma.

10. İşlemleri zihinden yapamama (parmak hesabı yapma)

11. Saati, takvimi, çarpım tablosunu matematik ve sayı sembollerini,basit işlemleri (dört işlem vb.) öğrenememe

12.Problemler konusunda işlem yapmada zorlanma ve güçlük…

13.Zaman kavramı: Dün- bugün- yarın gibi zaman kavramlarını zor öğrenme, doğru kullanamama.Günleri, ayları, mevsimleri öğrenememe

14.Yön kavramlarını öğrenmede güçlük çekme (sağ-sol vb.)

Özgül Öğrenme Güçlüğünün birkaç tipi vardır:

Disleksi: Okuma alanında güçlük

Disgrafi: Yazı alanında güçlük

Diskalkuli: Matematik alanında güçlük

En sık görülen tipi ise Disleksidir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nasıl Tedavi Edilir?

Öğrenme güçlükleri tıbbi alanda tedavi edilebilen bir problem değildir. Herhangi bir ilaç tedavisi yoktur.ÖÖG tanısı almış çocuklar için özel yapılandırılmış eğitimler ve teknikler uygulanmalıdır.Özgül Öğrenme Güçlüğü, Psiko- Eğitsel bir yaklaşımla ele alınmalıdır ve bunun için özel eğitimler gereklidir.

Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Ailelerine Öneriler

1. Aileler çocuğunun özgül öğrenme güçlüğü sorununu kabullenmelidir. Beyindeki yapısal değişikliğin sebep olduğunu unutmamak, çocuğun okuldaki başarısızlığından onu suçlamamak yargılamamak gerekir. 

2. Her çocuğun özel öğrenme zorluğu farklıdır. Çocuğun güçlü ve güçsüz yönlerini fark edip ona göre yaklaşmak gerekir.

3. Çocuğunuzun özel öğrenme güçlüğü hakkında bilgi almalı ve çevreyi, çocuğun okulunu, öğretmenlerini bilgilendirmeli. Okul ve öğretmenlerle işbirliği yapılmalı.

4. Çocuğunuzun öğrenme güçlüğü psiko-eğitimle desteklenmeli.Uzman yardımı alınmalı.

5. Akademik başarısızlık ve kendini rahatlıkla ifade edememe sebebiyle çocukta kaçınma davranışı gelişebilir. Bu konuda da destek almak gerekebilir.

6. Çocuğun kendini sevmesi ve kendine güvenmesi için yargılanmadığını ve değerli görüldüğünü hissetmesi gerekir.

7. Yapacağı basit işlerde onu yüreklendirerek zorlu işlere teşvik edilmelidir.

8.Eğitimle yaşanan öğrenmeleri evde etkinlikler yaparak pekiştirmek gerekir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar, yaparak yaşayarak öğrenme tekniği ile daha rahat öğrenir.

10. Her gün, en az 10 dakika beraber sesli okuma pratiği yapılmalıdır.

11. Kurallar konusunda kararlı olunmalı,bu dönemde tutarlı olunması çocuğa disiplini öğretir.

12. Özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklarda eğitsel tedaviye en az 6 ay devam etmek gerekir. İlerleme yavaş olduğu için bu dönemde sabırlı olunmalıdır.

Leave a Reply