Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı/Y-DEP

Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı/Y-DEP

Y-DEP ülkemizde 6-14 yaş grubu özel öğrenme güçlüğü olan bireylere profesyonel uygulamalar sunmak amacıyla 15 farklı akademisyen ve uzman işbirliğiyle hazırlanmıştır.

*Kültürümüze ve yaşantımıza uygun İLK VE TEK programdır.

*Y-DEP, Orton-Gillingham Yaklaşım ilkelerine göre kurgulanmıştır.

Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programı/Y-DEP, öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara özgü geliştirilmiş eğitim programıdır.

Y-DEP kişiye özgü, bireyselleştirilmiş eğitim programını kapsar. Kendi içinde tutarlı bir değerlendirme, planlama ve uygulamaya barındırır.

Y-DEP Amacı Nedir?

Öğrenme güçlüğü yaşayan bireyin yetkin bir okuyucu, yazar ve bağımsız öğrenen bireyler olmasını, çocukların bilişsel ve akademik alanlarında kalıcı değişiklikler yapmasını hedeflemektedir.

Disleksi Eğitiminde, Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programının Avantajları

*Yaş gruplarına göre disleksili bireylerin eğitimlerini yapılandırır.

*Kişiye özgü eğitim planlaması hazırlar.

*Disleksili bireylerin bilişsel ve akademik alanlarını geliştirir.

*Disleksili bireylerin eğitimlerini bir veya iki yıl olarak planlar.

*Planlanan eğitim sürecini sistematik hale getirir.

*Disleksili bireyleri çok duyusal yaklaşımlarla destekler.

*Aileyi sürekli geri bildirimlerle sürece dahil eder.

Yapılandırılmış Disleksi Eğitim Programının Disleksili Bireylerde Farkı

Y-DEP Disleksili Bireyleri:

*Bilişsel ve akademik olarak değerlendirir.

*Değerlendirme sonuçlarına göre kişileştirilmiş eğitim planlaması yapar.

Sistemli ve planlı bir çalışmanın içerisine alır.

*Eğitsel gelişim basamaklarını süreç içinde denetleyerek tekrar tekrar yapılandırır.

*Bilişsel ve akademik gelişimlerine katkı sağlar.

*Akranlarıyla olan akademik açıklığını kapatır

*Çok duyusal yaklaşımlarla gelişir.

ORTON-GILLINGHAM YAKLAŞIMI

Yaklaşım adını öğrenme güçlüğü alanında etkili iki kişiden almaktadır. Bunlar, Dr. Samuel Orton ve Anna Gillingham’dır.

Orton-Gillingham yaklaşımını karakterize eden temel müfredat içeriği ve eğitim uygulamaları iki kaynaktan elde edildi. Birinci son 80 yılda doğrulanmış, zaman içinde test edilmişi bilgi ve uygulamalardan, ikinci ise bireylerin nasıl öğrendiğine dair bilimsel kanıtlardan elde edilmiştir. Öğrenme güçlüğüne sahip bireylerin okur yazarlık becerilerine ulaşmalarının neden zor olduğuna ve bu becerileri gerçekleştirmek için hangi öğretim uygulamalarına ihtiyaç olduğuna dair araştırmalar yapmışlardır.

ORTON-GILLİNGHAM YAKLAŞIMI İLKELERİ:

*Yapılandırılmış

*Ardışık

*Kümülatif

*Açık

*Çok Algı

*Sistematik

*Bireyselleştirilmiş

*Sürekli geri bildirim ve olumlu pekiştirme

Orton-Gillingham yaklaşımdan etkilenen birçok okuma-yazma programı vardır. Bunlar, Barton Okuma Yazma Programı, Wilson Okuma Sistemi. Bu programlar kendi içinde farklılık gösterse de Orton-Gillingham yaklaşımı ilkelerine göre geliştirilmişlerdir.

Previous Post

Zihin Kuramı ve Sosyal Beceriler

Next Post

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Start typing to see you are looking for.