Misyonumuz

Gelişim süreci içinde genel işlevlerde gerilik yaşayan bu nedenle özel eğitim ve rehabilitasyona gereksinim duyan bireylere gelişim özelliklerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlayarak çağın gerektirdiği fiziksel ve teknik donanımları kullanarak uygulamak, ebeveynleri problem hakkında bilgilendirmek, danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek misyonumuzdur. Bu misyona yönelik olarak; Çocukların zihinsel, bedensel, psiko-sosyal ve dil gelişimlerini desteklemek, Davranış problemlerini çözmek, öz bakım becerilerini kazandırmak, günlük yaşamın gerektirdiği sosyal entegrasyonu sağlamak, mesleki bilgi ve beceri kazandırmak, istihdama hazırlamak, aile eğitimi vermek ve aileye psiko-sosyal destek sağlamak, hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için çalışmalar yapmaktayız.

Vizyonumuz

Çağın gerektirdiği değişim ve yeniliklere uyarak, özel eğitim ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren kuruluşlarının arasında en iyisi olmak vizyonumuzdur.

ETEÇOM

Erken Müdahale Birimi

Erken çocukluk dönemi olarak kabul edilen 0-6 yaş aralığı çocuklarımızın hayatı boyunca etkili olabilecek duyguların, kelimelerin, becerilerin temellerinin atıldığı önemli bir dönemdir. Ömür boyu süren gelişim basamakları arasında; bilişsel, dil, sosyal-duygusal, psiko-motor gibi birçok alan yer almaktadır. Erken çocukluk ise bu dönem aralığında, gelişimin en hızlı seyrettiği evredir. Erken çocukluk döneminin önemi biraz da gelişimin hızlı seyretmesinden gelmektedir. Eğitimciler ve ebeveynler olarak en önemli görevimiz de bu hızlı seyreden dönemde çocuklarımızın akranlarının seviyesine uygun gelişim göstermesini sağlayarak temellerini sağlam atmaları için üstümüze düşen görevi yapmaktır.

Pera Erken Müdahale Birimi

PERA Erken Müdahale birimi olarak ülkemizde gelişme gösteren erken çocuklukta özel eğitime özenle katkı sağlamaya ve ulaşabildiğimiz kadar aile ve erken çocukluk dönemindeki çocuklara ulaşarak doğru müdahale yöntemleri ile katkı sağlamaya çalışmaktayız. Erken çocukluk döneminde müdahalede bulunduğumuz öğrencilerimize verdiğimiz eğitim hizmetlerinde temel prensibimiz ailelerimizi sürece dahil etmektir. Ailelerimizi karar verme, planlama, değerlendirme ve uygulama düzeylerinde eğitim programlarımıza katıyoruz, oluşturduğumuz eğitim programımızı sadece öğrencilerimizi değil öğrencimizin hayatına dokunan bütün aile bireylerini işin içine katarak planlıyoruz, programı uygularken önceliğimiz öğrencimizin birincil bakımından sorumlu aile bireyinin hedef etkinlikleri bağımsız uygulayabilmesine rehberlik etmek olurken ailelerimizin sürece dahil olma oranlarına ve istek taleplerine karşı daima da saygılı oluyoruz.

Erken Müdahalede Uygulanan Program ve Yöntemler

Erken müdahale birimimizde uyguladığımız eğitim programları her bir öğrencimizin yapılan ön değerlendirmeleri kapsamında onlara en uygun eğitim programı ve eğitimci eşleştirmesi yapılarak oluşturulmaktadır. Erken müdahale birimimizde uyguladığımız müdahale programları etkileşim temelli ve uygulamalı davranış analizine dayanan ve çocukların bireysel farklılıklarına uygun olarak karar verilen yöntemlerdir.

Start typing to see you are looking for.