Kurumsal

HomeKurumsal

Özel Gereksinimli Bireyler, Daha Mutlu Hayat Sürsün Diye...

Her birey, temel öğrenme gereksinimlerini karşılayabilmesine uygun olarak tasarlanmış yöntemlerle eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanma hakkında sahiptir. Bu esastan hareketle bazı özellikler yönünden farklılıklara sahip bireylerin öğrenme gereksinimlerinin karşılanabilmesi için özel programlara, yöntem ve tekniklere, araç ve gereçlere uygun fiziksel düzenlemelere sahip ortamlara ve insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.

Toplumumuz engelli insanlara hala önyargıyla yaklaşıyor. Birçok anne ve baba, engelli çocuklarının bir gülümsemesine, ufacık bir adım atmasına ömürlerini veriyor. Çocuklarını sırtında taşıyıp onları hayata bağlamak için çaba gösteriyor.

Nisanur 4 yaşında. Dün ilk defa annesinin yüzüne tebessüm etti. O annenin sevincini hangi mutlu anınızla eş tutabilirdiniz? Peki 9 yaşındaki Eren 3. adımını attığı gün babasının yaşadığı mutluluğa şahit olsaydınız, kendi evladınızın koltukların üzerinde zıplamasına eskisi kadar kızabilir miydiniz? Çocuklarınız sağlıklı iken sürekli görüştüğünüz komşularınız down sendromlu bir çocuğunuz olduğunda sizi yalnız bıraksa ne hissederdiniz? Engellilere karşı önyargılanmızı ve duyarsızlığımızı düzeltecek yeni bir bakışa ihtiyacımız olduğu bir gerçek.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri küçük şeylerle mutlu olmayı öğrenmek isteyen herkesi engelli çocuklar ve aileleriyle buluşmaya çağırıyor. Bu merkezlere gelin, iki saat misafirimiz olun. Bir kenara oturup sadece geleni gideni izleyin. O zaman bizler gibi akşam kızınız huysuzluk ettiğinde daha çok tahammül edebilirsiniz. Oğlunuz tepindiğinde veya şımarıklık yaptığında sorun yapmaz, “çok şükür bunu yapabilen bir evladım var.” dersiniz.

Tecrübe, bilgi ve moral paylaşımı ile zorluklara dayanma gücü artacaktır. Bir çocuğun engelli olması çoğu ailede başka sorunların da ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Merkezlerimizde grup terapisi şeklindeki paylaşım zamanlarında, ailelerin hayata daha olumlu ve daha güçlü bakabilmesine yönelik konuşmalar etkili oluyor.

Engellilerin sosyal hayata katılabilmesi için, kaldırımlardan önce sağlıklı insanların engelli çocuk ve ailelerine karşı tutumlarının değişmesi gerektiğini düşünen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin bir amacı da, toplumun rehabilite olmasına katkıda bulunmaktır. Halk arasında engelli çocukların saldırgan olduğuna dair bir önyargı bulunmaktadır. Gelişmiş toplumlarda bu çocuklar sokakta bulunabilmekte ve akranları ile birlikte sosyal aktivitelerde bulunabilmektedirler. Mesele kaldırımların, otobüslerin uygun hale getirilmesinin üzerinde olup, insanların onları dışarıda görmeye hazır hale gelmesidir.

Yener DOĞRUER
Kurucu Müdür

Misyonumuz

Gelişim süreci içinde genel işlevlerde gerilik yaşayan bu nedenle özel eğitim ve rehabilitasyona gereksinim duyan bireylere gelişim özelliklerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlayarak çağın gerektirdiği fiziksel ve teknik donanımları kullanarak uygulamak, ebeveynleri problem hakkında bilgilendirmek, danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek misyonumuzdur. Bu misyona yönelik olarak; Çocukların zihinsel, bedensel, psiko-sosyal ve dil gelişimlerini desteklemek, Davranış problemlerini çözmek, öz bakım becerilerini kazandırmak, günlük yaşamın gerektirdiği sosyal entegrasyonu sağlamak, mesleki bilgi ve beceri kazandırmak, istihdama hazırlamak, aile eğitimi vermek ve aileye psiko-sosyal destek sağlamak, hizmetlerini en iyi şekilde sunmak için çalışmalar yapmaktayız.

Vizyonumuz

Çağın gerektirdiği değişim ve yeniliklere uyarak, özel eğitim ve rehabilitasyon alanında faaliyet gösteren kuruluşlarının arasında en iyisi olmak vizyonumuzdur.

Start typing to see you are looking for.