Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Testi

HomeÖğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Testi

Öğrenme Güçlüğünü: Normal, normal üstü zekaya sahip bireylerde akranlarıyla birlikte en az altı aylık eğitim almış olmasına rağmen; okumada, okuma hızında, okuduğunu anlamada, yazmada, aritmetik becerilerde ve motor koordinasyon becerilerinde zorlanan bireyler olarak tanımlarız.

Öğrenme güçlüğü bireylerde alt türlerde kendini gösterir.

Bunlar:

Disleksi           : Okuma Güçlüğü

Diskalkuli        : Aritmetik Güçlüğü

Disgrafi           : Yazım Güçlüğü

Dispraksi         : Motor Koordinasyon Güçlüğü

Bireylerde bu alt türler karma olarak kendini gösterir. Baskın olan %85’lik dilimle disleksi / okuma güçlüğüdür. Özel Öğrenme Güçlüğü hastalık değildir. Tıbbi bir tedavisi ve ilacı yoktur. Genetik geçişlerden kaynaklı olarak bireylerde kendini gösterir. Özel öğrenme güçlüğü her bireyi farklı oranda ve şekilde etkiler. Bazı bireyler öğrenme güçlüğünü yoğun olarak yaşarken bazı bireyler hafif oranda öğrenme farklılığı yaşıyor olabilirler.

Start typing to see you are looking for.